Skip to content

Splošni pogoji uporabe

Izdajatelj spletne strani IQdent.hr je Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb, registrirana v (OIB): 15261283977, ki prek zgoraj navedene spletne strani zagotavlja ustrezne informacije o svojih izdelkih in storitvah. Uporabnik predmetne spletne strani je fizična ali pravna oseba, ki je dostopala do spletne strani IQdent.hr.

Tukaj navedeni Splošni pogoji se nanašajo na spletno mesto IQdent.hr, in vse njegove podstrani ter predpisujejo pravila in pogoje uporabe. Uporabnik se strinja z vsemi zgoraj navedenimi pravili in pogoji uporabe ter se strinja z njihovo uporabo.

Uporabnik ima pravico do uporabe te spletne strani in vseh njenih podstrani, svoje pravice pa ne more prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Uporabnik se zaveda, da se včasih lahko pojavijo tehnične težave pri delovanju internetnega omrežja ali nekateri drugi dogodki, na katere izdajatelj ne more vplivati, Izdajatelj pa tudi ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki se lahko pojavi pri prenosu informacij prek interneta.

Sprememba Splošnih pogojev uporabe

IQdent.hr si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni ali prekine kateri koli del poslovanja, kot so delovni čas, vsebina, oprema, potrebna za dostop do spletnega mesta ali njegovo uporabo. IQdent.hr ima pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih Splošnih pogojev in Izjave o zaupnosti. Te spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo določenih pristojbin ali stroškov. Če pride do spremembe Splošnih pogojev uporabe, uporabnik pa še naprej uporablja spletno stran izdajatelja, se šteje, da sprejema Splošne pogoje uporabe v spremenjeni obliki. Morebitne spremembe Splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani izdajatelja.

Obveznosti in dolžnosti uporabnika spletne strani

Vsak uporabnik je obvezen in dolžan uporabljati spletno mesto IQdent.hr izključno v skladu z zakoni Republike Hrvaške ter splošnimi moralnimi in etičnimi načeli. Uporabnikom je prepovedano objavljati ali prenašati kakršno koli gradivo prek tega spletnega mesta, ki bi lahko ogrozilo druge osebe ali na kakršen koli način kršilo njihove pravice. Uporabniku tega spletnega mesta je izrecno prepovedano, da to mesto uporablja za izvajanje kakršne koli komercialne, verske, politične ali nekomercialne promocije, s čimer vabi druge uporabnike, da postanejo člani druge spletne ali nespletne storitve, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco izdajatelju.

Intelektualna lastnina

Vsa gradiva na spletni strani IQdent.hr so last Ortodontske klinike Dr. Grgurić in so kot taka zaščitena z zakonom. IQdent.hr je imetnik avtorskih pravic celotne konceptualne vsebine omenjene spletne strani.

Prepovedano je distribuirati, kopirati, objavljati ali spreminjati navedeno spletno mesto brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja IQDent. Vsaka kršitev te prepovedi lahko povzroči kršitev avtorskih pravic ali katere koli druge pravice in lahko povzroči neželene posledice. Na primer, sprožitev sodnega postopka, ki lahko privede tudi do kazenskega pregona. Uporabniku je prepovedano spreminjati, objavljati, prenašati, ustvarjati izpeljanke in na kakršenkoli način izkoriščati katerokoli vsebino z omenjene spletne strani.

Uporabnik omenjene spletne strani se zavezuje, da brez izrecnega dovoljenja imetnikov teh pravic ne bo dajal na razpolago nobenega gradiva, ki je predmet avtorskih pravic. Z umestitvijo gradiva uporabnika na kateri koli del spletnega mesta zadevna oseba jamči, da je to pravico dodelila izdajatelju pravno veljavno, brezplačno in neomejeno, izdajatelj pa ima isto gradivo pravico reproducirati, spreminjati, objavljati, prevajati in distribuirati. Vsi drugi uporabniki imajo pravico do dostopa, ogleda ali shranjevanja tega gradiva izključno za svojo osebno uporabo.

Računalniška oprema

Za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme ter druge opreme, ki se uporablja pri dostopu do spletne strani IQdent.hr, je odgovoren izključno uporabnik. IQDent izključuje kakršno koli odgovornost za škodo na uporabnikovi opremi in drugih predmetih, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe omenjene spletne strani.

Nadzor

IQDent ima pravico, da kadar koli nadzoruje vsebino na spletni strani, da bi zagotovil skladnost z vsemi zgoraj navedenimi pogoji ter skladnost z zakoni in predpisi Republike Hrvaške. Prav tako si pridržuje pravico do odstranitve gradiva, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pogoji, določenimi v tem dokumentu, in tudi do ukinitve uporabniških računov njihove kršitve le-teh.

Zasebnost

Pravilniki in prakse v zvezi s podatki ter način zbiranja, obdelave in varovanja zasebnosti in osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o zasebnosti.

Licenciranje

Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na spletni strani IQdent.hr uporabnik daje Ortodontski kliniki pravico, da te podatke uporablja za namene promocije, oglaševanja, tržnih raziskav ali v katere koli druge zakonsko dovoljene namene.

Varovanje zasebnosti uporabnikov in uporaba piškotkov (cookies)

Piškotek (cookie) so vse informacije, ki jih na uporabnikovem računalniku shrani spletno mesto, ki ga uporabnik obišče. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje uporabnikovih preferenc in nastavitev spletnega mesta, kot sta želeni jezik ali naslov. Ko nekdo kot uporabnik ponovno obišče zadevno spletno mesto, spletni brskalnik pošlje nazaj piškotke, ki pripadajo navedenemu spletnemu mestu. Na ta način je omogočen prilagojen prikaz informacij na spletni strani, odvisno od potreb uporabnika. Da bi bilo delovanje spletne strani varno in sčasoma izboljšano, se na uporabnikovem računalniku shrani zelo majhna količina piškotkov. Če uporabnik ne spremeni nastavitev, ki bi zavrnile soglasje za shranjevanje piškotkov na njegovem računalniku pri uporabi spletnega mesta, se šteje, da je uporabnik sprejel uporabo in shranjevanje piškotkov na svojem računalniku. V primeru, da se uporabnik odloči, da ne bo sprejel piškotkov, le-ti ne bodo shranjeni na uporabnikovem računalniku. Uporabnik bo še vedno lahko uporabljal spletno stran, vendar je možno, da mu določene možnosti ogleda ne bodo na voljo. Več podrobnosti o uporabi, shranjevanju in blokiranju piškotkov najdete v razdelku: Izjava o piškotkih.

Garancijska izjava in omejitev odgovornosti

Uporaba spletne strani ortodontske klinike IQDent dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb je na lastno odgovornost uporabnika. Ortodontska klinika IQDent, kot tudi katera koli oseba, povezana z omenjeno kliniko, ne more zagotoviti, da uporaba omenjene spletne strani nikoli ne bo onemogočena, niti da ne bo prišlo do kakršnih koli težav pri delovanju. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vso škodo ali morebitne poškodbe, ki jih povzroči kakršna koli napaka, izbris, prekinitev, računalniški virus ali kakršno koli drugo dejanje.

Z uporabo te spletne strani se uporabnik strinja, da IQDent ni odgovoren za neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da je tveganje morebitne škode v celoti na strani uporabnika. Izdajatelj ne odgovarja za vsebino, ki jo lahko uporabnik ali nepooblaščeni uporabnik spletnega mesta postavi na zgoraj navedeno spletno stran. Vsako vsebino, ki ni v skladu s Splošnimi pogoji te spletne strani, je mogoče kadar koli odstraniti brez predhodnega obvestila ali kakršne koli utemeljitve.

Odškodnina

Uporabnik se zavezuje, da v primeru, da mu pri uporabi spletne strani IQDent nastane kakršna koli škoda, za kakršno koli škodo in stroške, vključno s stroški pravnega zastopanja, ne bo nosil odgovornosti izdajatelj ali njegova odvisna družba, odgovorna oseba v podjetju, zaposleni ali zastopnik.

Prenehanje poslovnega razmerja

Iqdent.hr ima pravico, da kadar koli prekine poslovni odnos s katerim koli od svojih uporabnikov, tako da prekliče njegova gesla ali uporabniški račun. V tem primeru ne prenehajo veljati pogoji, ki se nanašajo na odgovornost in obveznosti uporabnika. IQDent ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katere koli vsebine na zgoraj omenjeni spletni strani, ki jo je objavil uporabnik, tretja oseba ali nepooblaščen uporabnik. IQDent prav tako ne more biti odgovoren za izgubo ali škodo, ki je nastala, ker se je uporabnik zanašal na informacije, pridobljene na spletnih straneh.

Končne določbe

Ortodontska klinika IQDent dr. Grgurić bo ravnala v skladu z direktivo, ki pravi, da oglaševanje ne sme biti usmerjeno na osebe, mlajše od 18 let. Potencialnih uporabnikov ne bo na noben način ustrahovala ali prikazovala nerealnih primerov v panogi. Ortodontska klinika IQDent dr. Grgurić se bo oglaševala v skladu z zakonom in pravili stroke ter na etičen način. Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo spletne strani, je pristojno sodišče v Zagrebu. Z obiskom oz. registracijo uporabniškega računa na spletni strani se šteje, da je Uporabnik prebral Splošne pogoje in jih tudi sprejel.