Skip to content

Pravilnik o zasebnosti

Uvod

IQdent.hr je Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb, vpisan pod (OIB): 15261283977, ki je tudi upravljavec podatkov. IQdent.hr je spletna stran, preko katere Izdajatelj posreduje popolne informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja omenjena ortodontska klinika. Uporabnik predmetne spletne strani, in sicer vseh ali ene storitve Ortodontske klinike dr. Grgurić je pravna ali fizična oseba, ki uporablja ali je uporabljala isto. Spletna stran obsega vse spletne strani in njihove dele, ki so znotraj domene IQdent.hr.

Splošno

Pravilnik o zasebnosti določa pravila in pogoje v zvezi z načinom ravnanja z osebnimi podatki vsakega uporabnika ter pojasnjuje, kako se njihovi osebni podatki zbirajo, obdelujejo in varujejo.

V Ortodontski kliniki dr. Grgurić se dobro zavedamo, da sta zasebnost in varstvo osebnih podatkov pomembna za vse uporabnike storitev IQ Dent. Iz tega razloga je jasen način zbiranja, uporabe in shranjevanja osebnih podatkov. Navedeni pravilnik o zasebnosti bo veljal za katero koli spletno mesto pod domeno IQdent.hr, kot tudi za vsak drug dostop do storitev prek interneta, ne glede na napravo, ki jo uporabnik uporablja za dostop do zadevnega spletnega mesta.

Uporabnik se ob uporabi omenjenih spletnih strani strinja z vsemi navedenimi pogoji in se strinja, da bo omenjeno spletno stran uporabljal v skladu z istimi. Pravica do uporabe teh spletnih strani in storitev je osebna pravica uporabnika in je ni mogoče prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel. Uporabnik se zaveda dejstva, da lahko včasih med delovanjem internetnega omrežja pride do tehničnih težav in da je zaradi tega možno, da pride do prekinitve storitev ali drugih dogodkov, na katere IQ Dent ne more vplivati, in zaradi tega ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij po internetu ali katerega koli drugega dogodka, do katerega lahko pride med izvajanjem storitev z njegove strani.

Sprememba Pravilnika o zasebnosti

IQdent.hr si pridržuje pravico, da lahko kadar koli ukine kateri koli segment poslovanja, čas razpoložljivosti, vsebino ter opremo, ki jo potrebuje za dostop in uporabo omenjene spletne strani in vseh njenih podstrani.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko preneha pošiljati informacije, spremeni ali prekine katero koli sredstvo prenosa informacij in spremeni hitrost prenosa podatkov. Podjetje IQ Dent si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila prekine ali spremeni katero koli od navedenih Pravil o zasebnosti, če meni, da je to potrebno. Če pride do spremembe Pravilnika o zasebnosti in uporabnik še naprej uporablja storitve Ortodontske klinike IQ Dent, se šteje, da sprejema Pravilnik o zasebnosti v novi, spremenjeni obliki. Vsaka morebitna sprememba ali izbris Pravilnika o zasebnosti velja za tretje osebe takoj po njeni objavi na spletni strani IQdent.hr.

Priporočljivo je, da vsak uporabnik pred uporabo zadevne spletne strani podrobno prebere Pravilnik o zasebnosti, da se seznani s tem, kako se njegovi osebni podatki obravnavajo pri uporabi storitve ali navedene spletne strani. Pomembno je, da vsak uporabnik spremlja vse posodobitve tega Pravilnika o zasebnosti in drugih pravilnikov o uporabi spletnega mesta. Najnovejša različica Pravilnika o zasebnosti bo vedno na voljo tukaj, uporabnik pa lahko kadarkoli preveri datum spremembe, da ve, kdaj je bila opravljena zadnja posodobitev.

Kako se zbirajo podatki?

Osebni podatki uporabnika se zbirajo v trenutku, ko jih sam porabnik posreduje ali dovoli njihovo uporabo. Na primer z uporabo obrazca na spletni strani IQdent.hr, po elektronski pošti, telefonu, pošti ali prek različnih družbenih omrežij in drugih storitev, prek katerih  je mogoče stopiti v stik s kliniko IQ Dent. V izjemnih primerih in ko to dopušča zakon, je mogoče podatke o uporabnikih pridobiti tudi iz drugih virov.

Kateri podatki se zbirajo?

Da bi se Ortodontska klinika IQ Dent Dr.Grgurić lahko odzvala na določene poizvedbe, prilagodila vsebino, prilagodila oglasna sporočila v skladu z interesi ali obnašanjem posameznega uporabnika, pa tudi z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, se zbirajo naslednji podatki:

 • Osebni podatki uporabnika, kot sta ime in priimek
 • E-poštni naslov uporabnika
 • Kontaktna številka uporabnika
 • Sporočila in poizvedbe uporabnikov ter njihove fotografije in rentgenski posnetki

Statistični podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, bodo spremljali obnašanje uporabnika na spletnem mestu, kot so podatki o času, porabljenem na spletnem mestu, diagnostični in analitični podatki, podatki o poteku in korakih uporabnika na spletnem mestu. Poleg navedenega so vključene tudi informacije o dejavnosti uporabnika in o tem, kako komunicira s spletnim mestom. Vsi zgoraj navedeni podatki se uporabljajo izključno za boljše razumevanje potreb uporabnikov storitev IQ Dent, pa tudi za izboljšanje njihove uporabniške izkušnje.

Več o tem, kako se uporabljajo podatki, shranjeni v piškotkih, preberite cookie policy. Podatki, pridobljeni od tretjih oseb, kot so podatki uporabnika iz drugih javno dostopnih virov, ki jih dovoljuje Zakon, kot so podatki iz socialnih omrežij, so združeni z drugimi podatki, pridobljenimi od uporabnika samega.

Uporabnik ima pravico zavrniti posredovanje določenih osebnih podatkov, vendar poudarjamo, da to lahko vpliva na možnosti uporabe določenih storitev. Uporabnik je dolžan posredovati določene podatke, Ortodontska klinika dr. Grgurić pa jih je kot upravljavec dolžan obdelovati v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu.

Kako se podatki uporabljajo?

Podatki, ki so zbrani od uporabnikov, se lahko uporabljajo za naslednje namene:

 • Za odgovarjanje na specifične poizvedbe uporabnikov in poizvedbe, povezane z uporabo storitev.
 • Zaradi možnosti stika z uporabnikom glede terapevtskih postopkov, ti lahko vključujejo obdelavo podatkov, tako da se lahko razvije načrt terapije ali oblikuje ponudba.
 • Za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani in izboljšanje storitev, ki jih ponujamo.
 • Za zagotavljanje ustreznejšega oglaševanja, tj. prikazovanja oglasov, ki so v skladu z interesi uporabnika
 • Za pošiljanje promocijskih obvestil po elektronski pošti.
 • Za tržne raziskave in analize, da bi lahko bolje razumeli potrebe stranke in da bi ji lahko zagotovili vrhunsko storitev
 • Za analitično in statistično obdelavo podatkov za boljše razumevanje uporabnikov in njihove uporabe storitev, spletnega mesta in vseh njegovih podstrani.
 • Za deljenje osebnih podatkov s pogodbenimi obdelovalci podatkov, kot so IT in infrastrukturni partnerji, tržni partnerji, ponudniki knjigovodskih storitev ali nastanitveni partnerji.
 • Za namen obdelave, ki je potrebna po Zakonu o zdravstvenem varstvu in drugih zakonih, ki nas k temu zavezujejo

Poleg tega se za obdelavo uporabniških podatkov uporabljajo platforme, ki so pogodbeni obdelovalci podatkov Ortodontske klinike IQDent, s katerimi ima klinika sklenjeno Pogodbo o uporabi in varstvu osebnih podatkov. Da bi IQDent lahko dosegel svoje obstoječe uporabnike, jih je mogoče vnesti v bazo osebnih podatkov (velja samo za tiste uporabnike, ki so kliniki dali soglasje), da bi lahko prikazovali oglaševalske kampanje samo takšnim uporabnikom, pa tudi, da bi oglaševanje uporabljali kot dejavnost na IQdent.hr, kot je zbiranje prek Facebook Pixel, ki je vgrajen v samo kodo spletnega mesta.

Poslovne aplikacije se uporabljajo za shranjevanje poslovnih dokumentov, lahko pa vsebujejo tudi osebne podatke uporabnika, elektronsko komunikacijo s partnerji ter potencialnimi in obstoječimi uporabniki storitev IQdent.hr.

Kako se podatki shranjujejo?

Podatki uporabnikov, ki se zbirajo, se hranijo na lastnih strežnikih, ki se nahajajo v Republiki Hrvaški, in na strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v EU in ZDA. Shranjujejo in obdelujejo se samo tisti uporabniški podatki, za katere je uporabnik dal izrecno soglasje, ki ne presegajo namenov, določenih v tem Pravilniku o zasebnosti. V izjemnih primerih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki niso zajeti v tem Pravilniku o zasebnosti, bo uporabnik o zadevnih podatkih pravočasno obveščen. Varovanje zasebnosti osebnih podatkov uporabnika je trajno.

Ukrepi v zvezi z varstvom navedenih podatkov so v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in jim bo namenjena dodatna pozornost. Po Zakonu o zdravstveni dokumentaciji se zdravstveni podatki hranijo 10 let od konca zdravljenja, po Zakonu o računovodstvu pa se računovodski podatki hranijo 11 let. Za vse dodatne informacije o tem, kje, kako in kako dolgo se zgoraj omenjeni uporabniški podatki hranijo, se je potrebno obrniti na IQ Dent po elektronski pošti. Trenutno se na uporabnikovi napravi shranjujejo analitični piškotki domene IQdent.hr.

Kako so zaščiteni osebni podatki uporabnikov?

Osebni podatki uporabnika, kot tudi varstvo navedenih, se jemljejo zelo resno in zato se izvajajo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da so vsi osebni podatki uporabnikov uspešno zavarovani, v ta namen so bili sprejeti naslednji ukrepi:

Pravilnik o varstvu in obdelavi podatkov strank Ortodontske klinike IQ Dent Dr.Grgurić,  Charles Darwina 14, 10000 Zagreb.

Ocenjeno je bilo tveganje in varnost IT opreme in strežnikov, preko katerih se zgoraj navedeni podatki shranjujejo.

Uporabljajo se samo zanesljivi strežniki za shranjevanje podatkov.

Vsi zaposleni so izobraženi in usposobljeni, da razumejo pomen zaupnosti, pa tudi, da lahko ohranijo uporabnikove podatke zaščitene.

Imenovana je pooblaščena oseba (Pooblaščenec) za varstvo in hrambo osebnih podatkov.

Skrbna je izbira obdelovalca podatkov in podpis pogodbe za njegovo zaščito.

Osebni podatki uporabnika ne bodo nikoli posredovani, prodani ali predani tretji osebi – razen tistim, ki so določeni v Pravilniku o zasebnosti, in tistim, ki imajo podpisano Pogodbo o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se lahko izjemoma posredujejo tretji osebi, če je to potrebno za zaščito vitalnih interesov uporabnika, pravno zavezujoče, potrebno za namen sodnih postopkov, izrecno zahtevano s strani uporabnika ali potrebno za odgovor na njegovo zahtevo.

Uporabnikovi podatki, ki jih IQ Dent ne bo več obdeloval, ima pravico hraniti v statistične namene, kot tudi za vodenje zgodovine komunikacije, vendar jih več ne bo obdeloval. Poleg tega bodo zgoraj navedeni podatki zaščiteni pred kakršnim koli nepooblaščenim dostopom.

Čeprav obstajajo vsi zaščitni ukrepi, ki jih IQ Dent izvaja za zaščito osebnih podatkov uporabnikov, je poudarek na tem, da nobeno sredstvo za varstvo podatkov ni popolnoma varno.

Uporabnikove pravice v zvezi z osebnimi podatki?

Vsak uporabnik ima pravico, da lahko kadar koli zahteva uporabo svoje pravice, ko gre za njegove osebne podatke, in sicer:

 • Pravico do vpogleda v osebne podatke in namen njihove obdelave
 • Pravico do spremembe ali izbrisa osebnih podatkov
 • Pravico do omejene obdelave osebnih podatkov in pravico do spremembe namena obdelave
 • Pravico do posredovanja osebnih podatkov
 • Pravico do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik lahko zahteva svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov iqdent.hr

Če imate kot uporabnik vprašanje v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali njihovim varstvom, nas lahko kontaktirate po elektronski pošti ali na naslov: Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb.

V primeru, da menite, da se z vašimi podatki ne ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR, in če tega ne morete rešiti v sodelovanju z nami, lahko vložite pritožbo pri pristojnem organu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.