Skip to content
Študije primerov Galerija-ortodontija-pred-in-po-Josipu-Jureti

Podrobnosti o primeru

Kategorija

Ortodontija

Prej / Potem

Prikaz dela prej in potem

Josipa Jureta pred terapijo Josip Juret po ortodontiji in terapiji

Opis primera

Močno generalizirana zbitost in impaktirani podočniki.

V tem primeru imamo primer močne generalizirane zbitosti v zgornjem in spodnjem zobnem loku in pomanjkanje prostora za rast impaktiranih »blokiranih« zgornjih in spodnjih podočnikov v njihov položaj. Skupna velikost zob je veliko večja od velikosti čeljustne kosti, kamor se morajo postaviti zobje.

bolnik Josipa Jureta prej in potem spredaj

Prostor za ravnanje zob z ortodontsko napravo (ne glede na vrsto ortodontske naprave) lahko pridobimo na 3 načine: z razširitvijo zobnih lokov, z minimalnim zoženjem širine zob z metodo »air rotor stripping« in ekstrakcijo zob. Čeprav širjenje zobnih lokov zveni najbolje in najlažje, imajo posledice prekomernega premikanja zob navzven in naprej dolgoročno posledico vlečenja kosti in dlesni na razširjenih zobeh, kar jih z zdravstvenega vidika postavlja v slabši položaj, kot je bil položaj na začetku ortodontske terapije.

To merilo je biološko in je enako za vse vrste ortodontskih naprav, ne glede na to, ali gre za prozorne opornice, samoligirajoče ali konvencionalne nosilce. Na žalost obstaja moda, da poskušamo ta kriterij ignorirati z vsako novo ali »reciklirano« napravo, posledice neupoštevanja tega kriterija pa najpogosteje vidimo šele nekaj mesecev ali let po ortodontski terapiji.

Celovita študija primera (analiza študijskih modelov, fotografij, ortopantomogramov in LL kraniograma) je izračunala, da se s širitvijo zobnih lokov in »air rotor stripping« ne more dobiti dovolj prostora za namestitev vseh zob v zobnih lokih in jih tudi ohraniti v ugodnem položaju glede na položaj v kosti, kar je za nas pomembno za dolgoročno zdravje zob.

LL Kraniogram in ortopan

Začelo se je z ekstrakcijo štirih prvih premolarjev (»štiric«). To je zagotovilo prostor za rast impaktiranih (»blokiranih«) podočnikov, ki smo jih kasneje, kot tudi druge zobe, s fiksno ortodontsko napravo (»fiksnim aparatom«) postavili v idealen položaj.

Josipa Juret prej in potem iz profila

Na fotografijah zaključka ortodontske terapije s fiksno ortodontsko napravo je razvidno, da so zobje postavljeni v idealno okluzijo, kot tudi zdrave dlesni, saj zob nismo preveč razširili, da bi dobili prostor

Fotografije obraznega profila prej in potem pokažejo, da obraznega profila in estetike ustnic zaradi pravilne diagnostike in uporabljene biomehanike ekstrakcija 4 zob sploh ne zmoti.

Izpolnjenih je vseh 6 ključev Andrewsove normalne okluzije, pri katerih vedno vztrajamo in ki so bistveni za dolgoročno stabilnost, zdravje in idealno funkcijo žvečenja: zgornja in spodnja sredina zobnega loka se ujemata, zgornji podočniki so postavljeni za spodnjimi podočniki v razredu I, zgornji sekalci so »naslonjeni« na spodnje sekalce in jih navpično presegajo z idealno višino 2 do 3 milimetre, odsotna je rotacija zob in vsi prostori med zobmi so zaprti.