Skip to content
Študije primerov Durin-Leo-študija-primera-1

Podrobnosti o primeru

Kategorija

Ortodontija – Generalizirana zbitost, obrnjen ugriz, distopija več zob

Prej / Potem

Prikaz dela prej in potem

Durina pred terapijo Durina po terapijo

Opis primera

Pacientka se javi s problemom generalizirane zbitosti v zgornjem in spodnjem zobnem loku in obrnjenim ugrizom zgornje leve »dvojke«.

Pacijent đurim - pred in po terapiji

Prostor za ravnanje zob z ortodontsko napravo (ne glede na vrsto ortodontske naprave) lahko pridobimo na 3 načine: z razširitvijo zobnih lokov, z minimalnim zoženjem širine zob z metodo »air rotor stripping« in ekstrakcijo zob. Čeprav širjenje zobnih lokov zveni najbolje in najlažje, imajo posledice prekomernega premikanja zob navzven in naprej dolgoročno posledico povlečenja kosti in dlesni na teh zobeh, kar jih z zdravstvenega vidika postavlja v slabši položaj, kot je bil položaj na začetku ortodontske terapije.

LL Kraniogram bolnika Durin

Celovita analiza primerov (analiza študijskih modelov, ortopantomogramov in LL kraniogramov) je izračunala, da je najbolj optimalen način za pridobitev prostora za izravnavo zob, ne da bi jih potisnili iz kosti, odstranitev 4 premolarjev (ličnikov).

Primer se je končal z idealno okluzijo, kjer zgornji sekalci počivajo na spodnjih, sredina zobnih lokov sovpada, zgornji podočniki sedijo za spodnjimi podočniki v idealnem razredu I, zobje so razporejeni v idealne loke in popravljen je povratni ugriz zgornje leve »dvojke«. Raven kakovosti okluzije, v kateri je bil ta primer zaključen, je eden najpomembnejših predpogojev za dolgoročno stabilnost pridobljenega rezultata.