Skip to content

Pravila privatnosti

Uvod

IQdent.hr je Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb upisano u (OIB): 15261283977, ujedno Voditelj obrade podataka. IQdent.hr je Web stranica putem koje Izdavač pruža kompletnu informaciju o proizvodima, ali i uslugama koje se nalaze u ponudi spomenute ortodontske klinike. Korisnik dotične web stranice, točnije svih ili jedne usluge Ortodontske klinike dr. Grgurić je pravna ili fizička osoba koja koristi, ili je koristila istu. Web stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene IQdent.hr.

Općenito

Pravila privatnosti propisuju pravila i uvjete koji se odnose na način postupanja u vezi s osobnim podacima svakog Korisnika, te se objašnjava na koji se način prikupljaju, obrađuju i štite njegovi osobni podaci.

U Ortodontskoj klinici dr. Grgurić vrlo dobro je poznato da je privatnost i zaštita osobnih podataka važna svim korisnicima IQ Dent usluga. Iz tog razloga je jasan način na koji se osobni podaci prikupljaju, koriste i pohranjuju. Spomenuta pravila privatnosti primjenjivat će se na bilo koju web stranicu pod domenom IQdent.hr, kao i svaki drugi pristup uslugama putem internet neovisno o uređaju koji Korisnik koristi kako bi pristupio dotičnoj web stranici. 

Korisnik se prilikom korištenja prethodno spomenutih web stranica slaže sa svim iznesenim uvjetima, te pristaje na korištenje spomenute web stranice u skladu s istim. Pravo na korištenje ovih Web stranica i usluga korisnikovo je osobno pravo, te ono nije moguće prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Za zaštitu povjerljivosti zaporki osobno je odgovoran Korisnik. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad može doći do tehničkih problema prilikom rada Internet mreže, te da zbog istog je moguće da može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole IQ Denta, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od njegove strane. 

Promjena Pravila privatnosti

IQdent.hr zadržava pravo kako bi u bilo kojem trenutku mogao ukinuti bilo koji segment poslovanja vrijeme dostupnosti, sadržaj, ali i opremu koja mu je potrebna za pristup i korištenje prethodno spomenute web stanice, te svih njezinih podstranica.

Dotični može prestati slati informacije, promijeniti ili ukinuti bilo koji način za prijenos informacija, te mijenjati brzine prijenosa podataka. IQ Dent zadržat će pravo da bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku ukine ili izmjeni bilo koji od navedenih Pravila privatnosti, ukoliko to bude smatrao potrebnim. Ukoliko dođe do promjene Pravila privatnosti, a korisnik nastavi koristiti usluge Ortodontske klinike IQ Dent, smatrat će se kako prihvaća Pravila privatnosti u novom, izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na web stranici IQdent.hr.

Preporuka je da svaki korisnik prije korištenja dotične web stranice detaljno iščita Pravila privatnosti, kako bi bio upoznat s načinom na koji se postupa s njegovim osobnim podacima prilikom svakog korištenja usluge ili prethodno spomenute web stranice. Važno je da svaki korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti, te drugih pravila korištenja web stranice. Najnovija verzija Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a korisnik u bilo kojem trenutku može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

Na koji način se prikupljaju podaci?

Korisnikovi osobni podaci prikupljaju se u trenutku kada ih sam korisnik pošalje ili dopusti korištenje istih. Primjerice, uz pomoć obrasca na web stranici IQdent.hr., putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili putem različitih društvenih mreža i ostalih servisa putem kojih  je IQ Dent kliniku moguće kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podaci korisnika moguće je dobiti i iz drugih izvora.

Koji se podaci prikupljaju?

Kako bi Ortodontska klinika IQ Dent Dr.Grgurić bili u poziciji odgovoriti na specifične upite, personalizirati sadržaj, prilagoditi oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem svakog od korisnika, ali i kako bi bilo moguće poboljšanje korisničkog iskustva, prikupljaju se sljedeći podaci:

 • Osobni podaci korisnika kao što je ime i prezime
 • Korisnikova adresa elektroničke pošte
 • Kontakt broj korisnika
 • Poruke i upiti koji dolaze od strane korisnika kao i njihove fotografije i rendgenske snimke

Statistički podaci koji se prikupljaju uz pomoć kolačića pratit će ponašanje Korisnika na web stranici, kao što su podaci o vremenu provedenom na web stranici, podaci dijagnostike i analitike, podaci o tijeku i koracima korisnika na web stranici. Uz spomenuto, također uključuju i informacije o aktivnosti korisnika, te način na koji vrši interakciju s web stranicom. Svi spomenuti podaci koriste se isključivo kako bi se moglo bolje razumjeti potrebe korisnika IQ Dent usluga, ali i poboljšanja njihova korisničkog iskustva.

Više o tome na koji se način koriste podaci pohranjeni u kolačićima pročitajte ovdje cookie policy. Podaci koji se dobivaju od trećih strana, kao što su korisnikovi podaci iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža, te ih se kombinira s drugim podacima koji se dobivaju od samog korisnika. 

Korisnik ima pravo uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, ali se naglašava kako to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, dok Ortodontska klinika dr. Grgurić kao voditelj obrade dužan ih je obrađivati prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Na koji se način koriste podaci?

Podaci koji se prikupljaju od korisnika moguće je koristiti u sljedeće svrhe:

 • Za odgovaranje na specifične upite Korisnika, te upite vezane uz korištenje usluga.
 • Zbog mogućnosti kontakta korisnika vezano uz terapijske postupke, što može uključivati obradu podataka kako bi se mogao izraditi plan terapije ili oformiti ponuda.
 • Poboljšavanja iskustva korisnika na web stranici, kao i poboljšanja usluga koje nudimo.
 • Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima korisnika
 • Slanja promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte.
 • Istraživanja i analize tržišta, kako bi se moglo bolje razumjeti korisnikove potrebe, te kako bi bilo moguće pružiti vrhunsku uslugu
 • Analitičke i statističke obrade podataka zbog boljeg razumjevanja korisnika i njihovog korištenja usluga, web stranice i svih njezinih podstranica.
 • Dijeljenje osobnih podataka s Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput primjerice IT i infrastrukturnih partnera, marketinških partnera, knjigovodstvenog servisa ili partnera za organizaciju smještaja.
 • U svrhu obrade nužnoj prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona koji to obvezuju

Osim toga u svrhu obrade podataka korisnika koriste se platforme koji su ugovorni izvršitelji podataka IQDent Ortodontske klinike s kojima imaju Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka. Kako bi IQDent mogao doseći svoje postojeće korisnike, moguće ih je ubacivati u bazu osobnih podataka (odnosi se isključivo na one korisnike koji su dali privolu za iste), kako bi mogli prikazivati oglasne kampanje samo takvim korisnicima, ali i popratno koristiti oglašavanje kao ativnosti na IQdent.hr kao što je prikupljanje putem Facebook Pixela koji se ugrađuje unutar samog koda web stranice.

Poslovne aplikacije koriste se za čuvanje poslovnih dokumenata, te mogu sadržavati i osobne podatke Korisnika, email komunikaciju s partnerima, te potencijalnim i postojećim korisnicima usluga IQdent.hr.

Na koji način se pohranjuju podaci?

Podaci korisnika koji se prikupljaju pohranjuju se na vlastitim serverima lociranim u Republici Hrvatskoj, te serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u EU i SAD-u. Pohranjuju se i obrađuju samo oni podaci korisnika za koje je on dao svoju izričitu privolu, koje ne izlaze iz svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti. U iznimnim slučajevima za pohranu i obradu podataka, što nije obuhvaćeno ovim Pravilima privatnosti korisnik će biti pravovremeno obaviješten o dotičnim. Zaštita privatnosti korisnikovih osobnih podataka je trajna.

Mjere koje se tiču zaštite spomenutih podataka u skladu su sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, te će im se pridavati dodatna pozornost. Prema Zakonu o medicinskoj dokumentaciji, medicinski podaci čuvaju se 10 godina od završetka s liječenjem, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina. Za sve dodatne informacije oko toga gdje, kako i koliko dugo se čuvaju spomenuti podaci korisnika, potrebno je kontaktirati na mail elektroničke pošte IQ Denta. Trenutno se analitički kolačići domene IQdent.hr spremaju na uređaju korisnika.

Na koji se način štite osobni podaci korisnika?

Korisnikovi osobni podaci, ali i zaštita spomenutih shvaća se vrlo ozbiljno, te se primjenjuju odgovarajuće mjere kako bi svi osobni podaci korisnika bili uspješno zaštićeni, te su poduzete sljedeće mjere:

Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata Ortodontske klinike IQ Dent Dr.Grgurić,  ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb.

Procijenjen je rizik i sigurnost informatičke opreme i servera putem kojih se pohranjuju prethodno spomenuti podaci.

Koriste se samo pouzdani serveri za pohranu podataka.

Svi djelatnici se educiraju i osposobljavaju kako bi razumjeli važnost povjerljivosti, ali i kako bi mogli korisnikove podatke održavati zaštićenim.

Imenovanje ovlaštene osobe (Službenika) za zaštitu i čuvanje osobnih podataka.

Pomno biranje Izvršitelja obrade podataka i potpis ugovora u zaštiti istih.

Nikada se osobni podaci korisnika neće dostaviti, prodati ili ustupiti trećoj strani-osim onih koji su navedeni u Pravilima privatnosti, te oni koji imaju Ugovor o zaštiti osobnih podataka.

Podatke je moguće iznimno dostaviti trećoj strani ukoliko je to neophodno zbog zaštite vitalnih interesa korisnika, Zakonski obvezujuće, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Korisnikovi podaci koji se više neće obrađivati IQ Dent ima pravo zadržati u svrhu statističkih podataka, kao i sačuvati povijest komunikacije, ali iste neće obrađivati. Uz to, spomenuti podaci bit će zaštićeni od bilo kakvog neovlaštenog pristupa.

Iako postoje sve mjere zaštite koje IQ Dent poduzima kako bi zaštitio osobne podatke korisnika, naglasak je na tome kako niti jedno sredstvo zaštite podataka nije posve sigurno.

Prava korisnika kada su u pitanju osobni podaci?

Svaki korisnik u bilo kojem trenutku ima pravo zatražiti korištenje svojeg prava kada su u pitanju njegovi osobni podaci i to:

 • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhu njihove obrade
 • Pravo na izmjenu ili brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
 • Pravo na slanje osobnih podataka
 • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik svoja prava vezano uz osobne podatke može zatražiti slanjem poruke na adresu elektroničke pošte iqdent.hr

Ukoliko kao korisnik imate pitanje koje je vezano uz obradu vaših osobnih podataka ili pak, zaštiti istih, slobodno nas kontaktirate putem elektroničke pošte ili na adresu: Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb.

Za slučaj da smatrate kako u vezi s vašim podacima se ne postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.