Skip to content

Opći uvjeti korištenja

Izdavač Web stranice IQdent.hr je Ortodontska klinika dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb upisano u (OIB): 15261283977 putem prethodno spomenute web stranice pruža relevantne informacije o svojim proizvodima i uslugama. Korisnik dotične web stranice je fizička ili pravna osoba koja je pristupila web stranici IQdent.hr.

Opći uvjeti koji su ovdje navedeni, a koji su vezani uz web stanicu IQdent.hr , te sve njezine podstranice propisuju pravila i uvjete korištenja. Korisnik se slaže sa svim iznesenim pravilima i uvjetima korištenja spomenute, te pristaje na njezino korištenje.

Korisnik ima pravo koristiti ovu web stranicu i sve njezine podstranice, te svoje pravo nije u mogućnosti prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Korisnik je upoznat da je ponekad moguće iskusiti tehničke poteškoće prilikom rada internetske mreže ili nekih drugih događaja koji su van kontrole Izdavača, te pri tome Izdavač nije odgovoran za nikakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prijenosa informacija putem interneta.

Mijenjanje Općih uvjeta korištenja

IQdent.hr zadržava pravo da može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio poslovanja, kao što je primjerice radno vrijeme, sadržaj, opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. IQdent.hr u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ima pravo ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti web stranice Izdavača smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka izmjena Općih uvjeta poslovanja bit će objavljena na web stranici Izdavača.

Obveze i dužnosti korisnika web stranice

Svaki korisnik je obvezan i dužan koristiti web stranicu IQdent.hr isključivo u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnicima se zabranjuje putem ovih web stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji mogu ugroziti druge osobe ili na bilo kojih način kršiti njihova prava. Korisniku ovih web stranica izričito se zabranjuje koristiti iste za izvođenje bilo kakve kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, pozivanje drugih Korisnika kako bi postali članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju Izdavaču.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na web stranici IQdent.hr vlasništvo su Ortodontske klinike Dr.Grgurić, te su kao takvi zaštićeni zakonom. IQdent.hr je nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju spomenute web stranice. 

Zabranjeno je distribuirati, kopirati, objavljivati ili mijenjati spomenutu web stranicu bez izričitog pisanog odobrenja IQDenta. Svako kršenje ove zabrane može za posljedicu imati povredu autorskih prava ili bilo kakvog drugog prava, te proizvesti neželjene posljedice. Primjerice pokretanje sudskih postupaka, a također može dovesti i do kaznenog progona. Korisniku se zabranjuje mijenjati, objavljivati, prenositi, stvarati izvedenice, te na bilo koji način iskorištavati bilo kakav sadržaj sa spomenute web stranice.

Korisnik spomenute web stranice obvezuje je da neće činiti dostupnim bilo koji materijal koji podliježe autorskom pravu bez izričitog dopuštenja nositelja tih prava. Postavljanje korisnikovih materijala na bilo koji dio web stranice, dotični jamči kako je to pravo ustupio pravno valjano, besplatno i neograničeno Izdavaču koji isti materijal ima pravo reproducirati, modificirati, objaviti, prevesti i distribuirati. Svi ostali korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja ili spremanja tog materijala isključivo za njihovu osobnu upotrebu.

Računalna oprema

Nabavljanje i održavanje računalne opreme, kao i druga oprema koja se koristi prilikom pristupanja web stranici IQdent.hr isključiva je odgovornost korisnika. IQDent isključuje bilo kakvu odgovornost za oštećenje opreme i drugih stvari Korisnika koji mogu nastati kao posljedica korištenja spomenute web stranice.

Nadzor

IQDent ima pravo da u bilo kojem trenutku izvrši kontrolu sadržaja na web stranici kako bi osigurao poštivanje svih spomenutih Uvjeta, a također i poštivanje Zakona i propisa Republike Hrvatske. On također zadržava pravo uklanjanja materijala za koji prema vlastitoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti korisničke račune korisnika za kršenje istih.

Privatnost

Politike i postupanje u vezi s podacima te način prikupljanja, obrade i zaštite privatnosti i osobnih podataka opisan je u pravilima privatnosti.

Licenciranje

Korisnik objavom komentara, poruka ili drugih informacija na web stranici IQdent.hr daje pravo Ortodontskoj klinici na korištenje istih u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili neku drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie) predstavlja sve informacije koje se pohranjuju na računalo korisnika od strane web stranice koju on posjeti. Kolačići služe za spremanje postavki korisnika, te njegove postavke za web stranicu, kao što je preferirani jezik ili adresa. Nakon što netko kao korisnik iznova posjeti dotičnu web stranicu, internet preglednik povratno šalje kolačiće koji pripadaju spomenutoj web stranici. Na taj način omogućava se prilagođeni prikaz informacija na web stranici, ovisno o potrebama Korisnika. Kako bi rad web stranice bio siguran i mogao se unaprijeđivati kroz vrijeme na računalo Korisnika pohranjuje se vrlo mala količina kolačića. Ukoliko Korisnik ne promijeni postavke kojim bi se uskratila suglasnost pohrane kolačića na njegovo računalo prilikom korištenja web stranice, smatra se da je Korisnik prihvatio korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Za slučaj da Korisnik odluči ne prihvatiti kolačiće, oni se neće pohranjivati na računalo Korisnika. Korisnik će i dalje biti u mogućnosti koristiti web stranicu, ali je moguće da mu određene mogućnosti pregleda neće biti dostupne. Više detalja o korištenju, pohranjivanju i blokiranju kolačića možete pronaći u rubrici: Izjava o kolačićima.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korištenje web stranice Ortodontske klinike IQDent dr. Grgurić, ulica Charlesa Darwina 14, 10000 Zagreb ide na vlastitu odgovornost korisnika. Ortodontska klinika IQDent kao niti bilo koja osoba povezana sa spomenutim ne mogu jamčiti kako upotreba spomenute web stranice neće u nekom danom trenutku biti onemogućena, niti da neće biti poteškoća prilikom rada. Dotična izjava o odgovornosti odnosi se na sve nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, ili bilo kakvom drugom radnjom. 

Korisnik se korištenjem ove web stranice slaže kako IQDent nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.  Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik ili neovlašteni korisnik web stranice može postaviti na spomenutu. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s Općim uvjetima ove web stranice može u bilo kojem trenutku biti uklonjen bez najave ili ikakvog obrazloženja.

Naknada štete

Korisnik se obvezuje da ukoliko mu nastane bilo kakva šteta prilikom korištenje web stranice IQDent-a, kako neće odgovornim smatrati Izdavača ili njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja.

Prekid poslovnog odnosa

Iqdent.hr ima pravo da u bilo koje vrijeme raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom na način da mu ukine lozinke ili njegove korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. IQDent neće jamčiti za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na prethodno spomenutoj web stranici postavljeno od korisnikove strane, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika. IQDent također ne može biti odgovoran za gubitak ili štetu nastalu zato što se korisnik oslonio na informacije dobivene na web stranicama.

Završne odredbe

Ortodontska klinika IQDent dr. Grgurić poštovat će direktivu koja kaže kako se oglašavanje ne smije usmjeravati prema osobama mlađim od 18 godina. Neće na bilo koji način zastrašivati potencijalne korisnike ili prikazivati nerealne slučajeve industrije. Ortodontska klinika IQDent dr. Grgurić oglašavat će u skladu sa zakonom i pravilima struke, te na etičan način. Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem web stranice nadležan je sud sa sjedištem u Zagrebu. Posjećivanjem ili registracijom korisničkog računa na web stranici smatra se da je Korisnik pročitao Opće uvjete poslovanja, te ih prihvatio.